logo

Аудио книгу по расказу кузьма чорны насцечка. Что посмотреть в музее Кузьмы Чорного

Аудио книгу по расказу кузьма чорны насцечка Rating: 8,3/10 1217 reviews

Шчарбаты талер аудиокнига слушать

Аудио книгу по расказу кузьма чорны насцечка

Цішыня і спрыяла ўраўнаважанню яго душы. «Твае далоні», «Ёсць на свеце мой алень» 15. Многа разоў яна ў клопаце хадзіла ў агарод, у клець, у склеп, у прыгрэбку і ўсё думала, і ўсё шукала, і глядзела, чаго б яшчэ пакласці ў гаршчок, і колькі каб было ў меру малака ўліць, і колькі каб кіпела. Ён увесь час марыў пра хуткае вяртанне на Радзiму, у Менск, уяўляў, як вернецца ў родныя Цiмкавiчы, у бацькоўскую хату калi толькi яна не згарэла ў вайну , адпачне душой i целам ад перажытых хвароб i нягод, здзейснiць нарэшце ўсё задуманае, пачатае i незавершанае. У пуні адзін вісіць на павуцінні, дык такі худы і дробны, што аж рэбры з-пад скуры відны. Чорнаму здавалася, што рэвалюцыя адбылася дзеля высокай мэты вызвалення чалавека, а таму панесеныя народам вялiкiя ахвяры маюць хоць нейкае маральнае апраўданне.

Next

Шчарбаты талер аудиокнига слушать

Аудио книгу по расказу кузьма чорны насцечка

Над зямлёй - красавіцкае неба. Немец усё гаварыў раз-поразу: — Густаў, Густаў… Фельчар як бы раіўся сам з сабою і сам сабе ўсміхаючыся: — Прыехаўшы дадому — адразу забегчы ў сад… — І тут жа растлумачыў, усё не спускаючы з губ усмешкі. Самы апошнi запiс, зроблены за паўгадзiны да смерцi, гучыць як малiтва К. Я буду день и ночь сидеть за станком, только чтобы сын учился». Гэта была мясцовасць, дзе як бы сышлося ўсё, да чаго ён прывыкаў некалі ў маленстве.


Next

Кузьма Чорный — Википедия

Аудио книгу по расказу кузьма чорны насцечка

» Волечка стаяла за ім нейкая малая, ціхая. В Тимковичах на каникулах читал свои фельетоны со сцены. Пушкин«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Ёй было вялікай радасцю бачыць, як ён шчасліва ажывіўся і ўхапіўся за прычыну яшчэ тут астацца. Словы амерыканскага прэзiдэнта Вiльсана аб праве нацый на самавызначэнне свядомыя беларусы, творчая iнтэлiгенцыя зразумелi як маральны закон, якi дазваляе iм будаваць на новым гiстарычным грунце сваю нацыянальную культуру. «Мае браты, мае суседзі» уклад.

Next

Скачать аудиокнигу Чёрный Кузьма

Аудио книгу по расказу кузьма чорны насцечка

Но оказалось, что лучше быть бедняком, но уметь смеяться, чем богачем, которого ничего не радует. У іх рукі трапляе старая карта-схема і тры сярэбраныя талеры, якія стануць ключом да разгадкі тайны. Гэтымі начамі Кастусь не спаў моцна і глыбока, як гэта бывала з ім раней. Тым часам хлопец увайшоў у хату і, ні на кога не гледзячы, як бы сам сабе, моцна сказаў: — Дык можна ж было і ўчора пайсці да старасты, каб даў фурманку, а то мяне ганяў у мястэчка. Сонца вісела над яснай далечынёй за нашым мястэчкам. Шыпшына кустамі стаяла без лісця і з чырвонымі пладамі.

Next

К. Чорны. «Насцечка» / Беларуская літаратура, А.I. Бельскі, Л.К. Цітова / Решебник

Аудио книгу по расказу кузьма чорны насцечка

Немец памахаў рукой Волечцы, і апошні промень усмешкі патух на яго твары. Відаць, добры гаспадар быў Нявада! Тэмы і вобразы мастацкай літаратуры Гістарычная тэма. Цяпер ён стаяў з вінтоўкай пры кані і сказаў да Волечкі: — Што гэта за мястэчка унь відно ў лагчыне? Яны елі з адной міскі, і абое не заўважалі, што хлеб ацеслівы. А ўсё золата, якое толькі ёсць на свеце, — нікчэмная драбяза і непатрэбшчына перад самім жыццём. У чыстым полі адзінокі лісток на дарозе імкнуўся з ветрам удалячынь. Але доктар усё роўна патрэбен, напісаць акт або аб смерці, або аб тым, што ён хварэў і правіўся, і таму я так павольна яго вёў. Яна збянтэжылася і апусціла рукі.

Next

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДУЕМОЙ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЛЕТОМ. Гимназия г. Буда

Аудио книгу по расказу кузьма чорны насцечка

Эйш, сукін сын, паздзіраў з мёртвых або раненых. Немец сілаю даваў ёй гэты дарагі падарунак. Волька паказала яму, куды ехаць, і ён выехаў з салдатам у дарогу. В вышли два первых сборника произведений писателя. Акрамя гэтага, заўважаецца i асаблiвая ўвага аўтара да тэмы дзяржаўнай мяжы, якая не магла iм успрымацца як справядлiвая, бо раздзялiла Беларусь на дзве часткi, разарвала яе жывое цела на Захад i Ўсход.

Next

К. Чорны. «Насцечка» / Беларуская літаратура, А.I. Бельскі, Л.К. Цітова / Решебник

Аудио книгу по расказу кузьма чорны насцечка

І раптам стукнулі сенечныя дзверы. Чым далей, тым часцей празаiк звяртае ўвагу на складанасць жыцця i чалавека. Лынькоў 2-3 апавяданні, Лукаш Калюга. Калi памятаць, што героямi накiданых празаiкам частак i мастацкiх фрагментаў звычайна з'яўляюцца маладыя людзi, апантаныя iдэяй служэння Беларусi, то можна паспрабаваць узнавiць асноўную схему пiсьменнiцкiх думак. Волечка выбегла ў сенцы, і вочы яе напоўніліся слязьмі.

Next

Беларуская літаратура. 6 клас

Аудио книгу по расказу кузьма чорны насцечка

Тры чалавечыя постаці, воз з канём. Ён таксама, як і ты, завецца Густаў Шрэдэр? Прынамсi, на радзiме пiсьменнiка, у мястэчку Цiмкавiчы, якое знаходзiлася акурат памiж Капылём, вядомым сваiмi рэвалюцыйнымi традыцыямi, i Нясвiжам, з яго багатай радзiвiлаўскай бiблiятэкай, калекцыяй твораў выяўленчага мастацтва, настаўнiцкай семiнарыяй, прыкметы аднаўлення ў духоўным жыццi былi выразнымi. Кроме того, он написал множество рассказов. Праўда, ён ужо быў трэці тыдзень, і чорствасць зменшыла ацеслівасць, але ўсё роўна сорам добрай гаспадыні даваць такі хлеб чужым людзям. І так мяне ўчора валтузілі, не давалі бацьку пахаваць! У кожным разе, у некаторых выказваннях Максiма было тады яшчэ многа дзiцячай наiўнасцi. Ты ж зараз сто вёрст без аддыхі пешкам зробіш.

Next

Выбраныя творы (fb2)

Аудио книгу по расказу кузьма чорны насцечка

Яна нічога не адказала, а ён больш не пытаў: яны ўбачылі, як салдат ссаджваў з воза хворага немца: трымаючы яго пад плячо, салдат бадай што нёс немца да сенечных дзвярэй, і той вяла перабіраў нагамі, гнучыся ў крук. Тое, што ён ёсць на свеце і што ты ачуняў, радуе цябе? «Чорный» было уличным прозвищем его деда. Уласнай творчасцю Чорны засведчыў, што на самай справе iснуе беларуская лiтаратура, беларускi стыль, беларуская жанравасць, багатая лiтаратурная мова, на якой льга выказаць тое, што яшчэ не выказалi пiсьменнiкi-гуманiсты на iншых мовах свету. Баравікова «Дрэва для райскай птушкі» 5. Пасля гэтага ён паклаў пісьмо сабе пад галаву і неўзабаве глыбока задрамаў. Таму браў аркуш паперы, клаў трафарэт і, намацваючы пальцамі літары, працягваў пісаць. Каўнер абгамтаўся навокал шыі, і, напэўна, ён як адзеўся ў жакетку колькі дзён да гэтага, дык усё ўтрапенне апошніх дзён так і перабыў, не раздзеючыся.

Next