logo

Дсп 173-96 статус. Витяг з проекту «Державні будівельні норми України»

Дсп 173-96 статус Rating: 5,4/10 1213 reviews

Наказ, Інструкція №108 от 09.03.2006, Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян

дсп 173-96 статус

Він не повинен прилягати до приміщень з постійним перебування людей або до таких, що потребують додержання шумового режиму. Информация о франчайзинговом проекте «СтолБери». При виборі земельних ділянок під будівництво, затвердженні норм проектування, проектів планування і забудови населених пунктів, введенні в експлуатацію житлових будинків, будівель культурно-побутового призначення, промислових та інших підприємств і споруд потрібен обов'язковий експертний висновок органів та установ санітарно-епідеміологічної служби за встановленою формою. Захист від повітряного та структурного шуму 19. Государственные санитарные правила планирования и застройки населенных пунктов на укр. Дозволяється застосовувати підвісні, підшивання і інші види стель в приміщеннях класу чистоти А і Б, а також приміщеннях з вологим режимом за умови, що матеріал стелі повинен забезпечувати можливість проведення його вологого очищення і дезінфекції. Для акушерських, дитячих, туберкульозних, психосоматичних відділень, які передбачені у складі багатопрофільних лікарняних комплексів, повинні виділятись окремі садово-паркові зони.

Next

СН 245

дсп 173-96 статус

Ця Інструкція розроблена відповідно до із змінами. Такий вхід повинен бути захищений від атмосферних опадів; перед ним слід влаштовувати площадку розміром не менше 1 м х 2,5 м з дренажем. В лікувальних і амбулаторно-поліклінічних закладах шахти і машинні приміщення ліфтів необхідно розміщувати на відстані не менше 6 м від палат і лікувально-діагностичних кабінетів. Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Вентиляція в будинках повинна виключати перетікання повітряних мас з «брудних» зон приміщень до «чистих». Середньорічні концентрації забруднюючих речовин за останній рік; 2. Заступникам Головного державного санітарного лікаря України, головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, водного, залізничного, повітряного транспорту, водних басейнів, залізниць, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Національної гвардії України, Служби безпеки України прийняти указані правила до керівництва та виконання.

Next

Нормативна база

дсп 173-96 статус

Кратність повітрообміну визначається розрахунком на асиміляцію теплонадлишків. Палати для дорослих і дітей, окрім вказаних в п. При використанні лінолеумних покриттів, краї лінолеуму біля стін повинні бути заведені на стіни на висоту 10-15см. Для обсерваційних відділень акушерських корпусів необхідно передбачати окремі ліфти. Для інших приміщень медичних організацій відносну вологість повітря слід приймати по СанПіН? Для приміщень більшої площі повинна передбачатися припливно-витяжна вентиляція з механічним спонуканням. Додаткові заходи визначаються завданням на проектування.

Next

Дсп 173 96

дсп 173-96 статус

Контроль за інсоляцією необхідно проводити при відводі ділянки під забудову і на подальших етапах проектування проект детального планування житлового району, проект забудови житлового кварталу , а також при вирішенні всіх питань реконструкції та ущільнення забудови, в тому числі прибудови, надбудови, капітального ремонту і т. Затвердити Інструкцію про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців додається. Вимоги цього пункту розповсюджуються також на розміщені у приміщеннях відкриті галереї, містки та майданчики, призначені для переходу через устаткування або комунікації. Розміщення житлових будинків з вбудованими та прибудованими приміщеннями громадського призначення допускається тільки по червоній лінії забудови. Відносна вологість припливного повітря, яке подається до коридору та шлюзу, не нормується. Нижче подано терміни, додатково використані у цих Нормах, та визначення позначених ними понять.

Next

Нормативна база

дсп 173-96 статус

Керування нічним освітленням всіх палат секції слід передбачати одним вимикачем з поста чергової медичної сестри. Лікарняні містечка спеціального профілю протитуберкульозні, психіатричні і т. Наводяться значення проектної та фактичної виробничої потужності та продуктивності технологічного устаткування, режим роботи устаткування, баланс часу роботи устаткування. Планувальна організація території житлового району кварталу повинна забезпечувати в житлі та на території поблизу будинків сприятливий мікроклімат, нормативні акустичний та інсоляційний режими і рівні хімічного забруднення навколишнього середовища, питомі розміри вільних і озеленених площ дворів, що відповідають будівельним нормам. Про затвердження Державних санітарних правил плануван. Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 9 березня 2006 року N 108 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 березня 2006 р. У вступній частині наводяться: 2.

Next

Скачать ДСП 173

дсп 173-96 статус

Місце розташування шафи повинно бути відокремлено від тепловивідних поверхонь та проходів, до неї повинен бути забезпечений вільний прохід. Для забезпечення сприятливого мікроклімату на території житлових груп дворів при необхідності слід передбачати планувальні прийоми, які забезпечують вітропилезахист та аерацію житлової території. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра А. Бердский завод биологических ¦N 6. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів. Інформація за даними стаціонарних постів спостережень та підфакельних вимірювань надається окремо.

Next

Наказ, Інструкція №108 от 09.03.2006, Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян

дсп 173-96 статус

У разі розміщення в будинку стаціонару вона повинна мати окремий вхід і бути відокремлена від приміщень іншого призначення протипожежними перегородками 1-го типу та протипожежними перекриттями 3-го типу. Незалежно від наявності сміттєпроводів необхідно передбачати сміттєзбірну камеру чи господарчий майданчик з твердим покриттям. У неробочий час допускається зменшення повітрообміну на 50%. Роздягальні при кабінетах грязе- і водолікування у тому числі сірчановодневих ваннах Приплив по балансу витягу з кабінетів грязе- і водолікування 22. Документ не распространяется на здания и сооружения, строительство которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности может осуществляться без разрешения на строительство, а также на объекты индивидуального жилищного строительства, возводимые застройщиками физическими лицами собственным иждивением на принадлежащих им земельных участках.

Next

СН 245

дсп 173-96 статус

У тих випадках, коли розрахунками не підтверджується розмір нормативної санітарно-захисної зони або неможлива її організація в конкретних умовах, необхідно приймати рішення про зміну технології виробництва, що передбачає зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу, його перепрофілювання або закриття. Дворові території мікрорайонів повинні бути озеленені відповідно до вимог державних стандартів, норм і правил, а також нормативно-правових актів у сфері містобудування, але не менше ніж площа смуги зелених насаджень шириною 5 м по периметру житлового будинку або відповідної площі озеленення на вільній від забудови території подвір'я, та забезпечувати різні види відпочинку та занять всіх груп населення, в тому числі майданчики для: { Абзац перший пункту 4. Величини фонових концентрацій речовин, фактичні спостереження за вмістом яких в атмосферному повітрі не проводяться, визначаються розрахунковим способом; 2. Розміщення житлово-громадських об'єктів, а також дачних поселень не допускається: - у першому поясі зони санітарної охорони курортів і джерел водопостачання, межі яких установлюються відповідно до діючого законодавства; - на ландшафтно-рекреаційних територіях, включаючи землі міських лісів, якщо об'єкти, що проектуються, не призначені для відпочинку та спорту; - на територіях інтенсивного забруднення хімічними, фізичними, в т. Документ не распространяется на производство материалов, изделий и конструкций на предприятиях стройиндустрии и промышленности строительных материалов. Наводяться геодезичні координати географічного центру центроїду об'єкта; 2. Для складних виробничих процесів надається загальна блок-схема, що відображає основні виробничі дільниці, а окремо - докладні блок-схеми з основних дільниць.

Next

Про затвердження Правил охорони праці в прокатному виробництві підприємств металургійного комплексу. Правила від 29.07.2009 №118 Наказ від 29.07.2009 №118

дсп 173-96 статус

Рішення про застосування менш або більш довговічних елементів, матеріалів або обладнання при відповідному збільшенні або зменшенні міжремонтних періодів встановлюється техніко-економічними розрахунками. Надаються відомості щодо сировини, що використовується, допоміжних матеріалів, напівфабрикатів, продукції, що випускає підприємство, використання палива для вироблення тепла, пари та електричної енергії. Перераховані вище дані повинен подавати замовник. Вартість використання таких технологій не повинна бути надмірною у порівнянні з природоохоронним результатом. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. До складу виробничої території входять: промислова, комунально-складська, науково-виробнича зони, споруди зовнішнього транспорту та міської вулично-дорожньої мережі. Підприємство, яке розпочинає продовжує виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатацію об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, повинно отримати відповідний дозвіл відповідно до Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.


Next